Engave
transformacja działów IT

Transformacja działów IT

Wysoka dynamika zmian gospodarczych oraz nowe, zmieniające się oczekiwania klientów przekładają się na zwiększenie tempa zmian zachodzących w organizacjach biznesowych. Praktyka pokazuje jednak, że istniejące w wielu firmach struktury IT nie przystają do nowych potrzeb biznesu. Silosowe, zarządzane w sposób ręczny i skoncentrowane na utrzymaniu rozwiązań IT działy nie tylko nie stanowią wsparcia dla realizacji zmieniających się celów organizacji, ale często wręcz ograniczają możliwość sprawnego dostosowywania funkcji biznesowych do potrzeb.

W takich realizach zapewnienie wysokiej efektywności biznesu oraz stworzenie środowiska wspierającego zdolności adaptacyjne organizacji coraz częściej wymaga gruntownych zmian w warstwie IT.

Dzięki nim działanie środowisk IT stanowić będzie wsparcie, a nie ogranicznenie dla dynamiki biznesu. Zróżnicowane i szybko zmieniące się potrzeby biznesowe wymuszają zmianę w architekturze i działaniu środowisk IT. Wymagają też nowego podejścia do działania zespołów odpowiedzialnych za ich rozwój i utrzymanie. Potrzeba staje się transformacja organizacji IT w kierunku podejścia usługowego, ukierunkowanego na efektywność i otwartego na potrzeby biznesu, a jednocześnie wykorzystującego nowe możliwości technologii IT.

optymalizacja zarządzania IT

Koncepcja DevOps

 

Nasze doświadczenia pokazują, że wykorzystanie podejścia usługowego, koncepcji samoobsługowości, a także zniesienie barier komunikacyjnych i wykorzystanie technik automatyzacji w obszarze zarządznia IT prowadzi do pozytywnych efektów organizacyjnych, operacyjnych i biznesowych.

Oferujemy usługi wsparcia dla zmiany klasycznego podejścia do funkcjonowania struktur IT w kierunku podejścia usługowego – bardziej efektywnego, skupionego na potrzebach biznesu, opartego na kompleksowej automatyzacji i wykorzystaniu modelu chmury obliczeniowej, a jednocześnie ułatwiającego pracę zespołów IT.

 

Wspieramy

 • transformację organizacji IT w kierunku podejścia usługowego
 • optymalizację wykorzystania zasobów w działach IT
 • efektywną modernizację środowisk IT przy wykorzystaniu najnowszych technologii
 • wdrożenia rozwiązań opartych na koncepcji chmury obliczeniowej oraz automatyzacji procesów IT

 

 

transformacja IT

Typowe korzyści wynikające z transformacji struktur IT według koncepcji DevOps to:

 • uelastycznienie struktur IT
 • lepsze wykorzystanie zasobów
 • zwiększenie reaktywności organizacji IT względem potrzeb biznesowych
 • zmniejszenie pracochłonności w przypadku prostych działań administracyjnych
 • wykorzystanie koncepcji samoobsługowości dla użytkowników biznesowych
 • wyeliminowanie barier komunikacyjnych
 • wprowadzenie przejrzystych zasad rozliczenia zasobów IT

Skontaktuj się z nami

DevOps – transformacja działów IT

envelope_blue envelope_orange envelope_orange_2

Skontaktuj się z nami

Ustawienia Prywatności

Statystyka

Pliki cookies wykorzystywane w celu analizy ruchu na stronie za pomocą Google Analytics

_gat,_ga,_gaid

Dostosowanie strony

Pliki cookies wykorzystywane w celu dostosowania strony do potrzeb użytkownika, na przykład zapis języka strony.

pll_language,welcomePopup,wp-saving-post,wp-settings-time-2,wp-settings-2

Potwierdź zamknięcie konta

Państwa konto zostanie zamknięte a wszystkie dane zostaną trwale usunięte bez możliwości ich odzyskania. Czy są Państwo pewni tej decyzji?