Engave

tworzenie oprogramowania

Tworzenie i utrzymanie oprogramowania

Aplikacje stają coraz częściej motorem rozwoju biznesu. Są źródłem przewagi nad konkurencją i czynnikiem umożliwiającym realizację potrzeb użytkowników lub klientów w oczekiwanych przez nich sposób. Oprogramowanie zaczyna również pełnić rolę czynnika różnicującego wyroby oraz usługi. Oznacza to jednocześnie, że umiejętne wykorzystanie dostępnych obecnie technologii, rozwiązań programistycznych, architektur, metod i narzędzi programistycznych pozwala tworzyć innowacyjne rozwiązania i umożliwia lepsze funkcjonowanie organizacji. Sprzyja także tworzeniu nowych modeli biznesowych.

Oferowane przez Engave usługi tworzenia i zarządzania cyklem życia oprogramowania, a także utrzymania aplikacji pozwalają nie tylko odciążyć wewnętrzny zespół IT – zapewniają też dostęp do kompetencji niezbędnych dla efektywnego wykorzystania potencjału biznesowego dzisiejszych rozwiązań i technologii aplikacyjnych.

hand_phone_appsKUP

Specjalizujemy się m.in. w realizacji projektów związanych z tworzeniem systemów transakcyjnych dla sektora finansów i bankowości oraz transportu. Realizujemy także projekty zakładające tworzenie – opartych na przetwarzaniu dużych zbiorów danych Big Data – systemów wspierających wnioskowanie i podejmowanie decyzji.

W zależności od projektu wykorzystujemy metody zwinne lub kaskadowe, a także narzędzia pozwalające sprawnie zarządzać całym cyklem życia oprogramowania. Do specyfiki projektów aplikacyjnych dostosowujemy też wykorzystywane języki i technologie, a także środowiska bazodanowe. Korzystamy z najbardziej efektywnych języków programowania oraz środowisk bazodanowych. Oferujemy także usługi utrzymania oprogramowania i stawiamy na trudno osiągalne na rynku kompetencje.

utrzymanie oprogramowania

Przykładowe realizacje

analiza mediów

Zbudowaliśmy system transakcyjny wspierający kompleksowo obsługę płatności mobilnych na najpopularniejsze platformy mobilne, wraz z bramką płatności, mechanizmami integracyjnymi, a także funkcjami wsparcia klientów i aplikacjami końcowymi.

aplikacje mobilne

Stworzyliśmy rozwiązanie wspierające wielkoskalowe przetwarzanie danych z mediów społecznościowych [?], wraz z funkcjami wnioskowania maszynowego, analiz jakościowych i kognitywnych oraz mechanizmami zarządzania użytkownikami oraz generowanymi automatycznie alertami.

Opracowaliśmy – oparte na zaawansowanym przetwarzaniu informacji gromadzonych przy użyciu wyspecjalizowanych kolektorów danych – rozwiązanie do analizy ruchu i zarządzania bezpieczeństwem osób w przestrzeni, wraz ze wsparciem komunikacji przy użyciu urządzeń mobilnych.

Usługi związane z tworzeniem oprogramowania


envelope_blue envelope_orange envelope_orange_2

Skontaktuj się z nami

Ustawienia Prywatności

Statystyka

Pliki cookies wykorzystywane w celu analizy ruchu na stronie za pomocą Google Analytics

_gat,_ga,_gaid

Dostosowanie strony

Pliki cookies wykorzystywane w celu dostosowania strony do potrzeb użytkownika, na przykład zapis języka strony.

pll_language,welcomePopup,wp-saving-post,wp-settings-time-2,wp-settings-2

Potwierdź zamknięcie konta

Państwa konto zostanie zamknięte a wszystkie dane zostaną trwale usunięte bez możliwości ich odzyskania. Czy są Państwo pewni tej decyzji?