Engave
obsługa informatyczna Warszawa

Optymalizacja, utrzymanie i serwis infrastruktury IT

Od sprawnego funkcjonowania środowisk IT zależy dziś efektywność działania organizacji biznesowych. Dostępność infrastruktury, efektywność wykorzystania zasobów IT, jej elastyczność, a także jakość realizowanych usług IT wprost odbijają się na wskaźnikach biznesowych istotnych dla kadry zarządzającej.

Choć jednak rola technologii IT w biznesie systematycznie rośnie, zjawiskiem permanentnym stała się presja na optymalizację kosztów funkcjonowania IT. W statystycznej firmie większość środków przeznaczanych na obszar IT pochłaniają obecnie wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury sprzętowej, sieciowej i aplikacyjnej, a także koszty zasobów ludzkich. Wobec rosnącej złożoności środowisk IT, a także kosztów potrzebnych, coraz bardziej zaawansowanych kompetencji z obszaru technologii IT, wyzwaniem staje się wygospodarowanie niezbędnych środków na rozwój.

Jak zatem pogodzić rosnące oczekiwania względem IT z ograniczeniami budżetowymi i kadrowymi?

Zaufaj naszym ekspertom. Engave od lat świadczy usługi doradcze w zakresie maksymalizacji efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury IT. Podpowiadamy jakie działania podjąć, aby – nie zwiększając ogólnych nakładów na IT – zwiększyć środki dostępne na rozwój i potrzebne inwestycje, Następnie wspieramy klientów w realizacji stosownych zmian, dostarczamy potrzebne usługi, kompetencje i sprzęt. Świadczymy także usługi zarządzania projektami IT oraz outsourcingu kadr informatycznych.

Arrow Up

Oferujemy usługi doradztwa w zakresie maksymalizacji efektywności wykorzystania istniejącej infrastruktury IT. Na bazie analizy posiadanych przez firmę zasobów zapewniamy wsparcie w projektach mających na celu zapewnienie jak najwyższego stopnia utylizacji wszystkich elementów infrastruktury w sposób dostosowany do założonych celów biznesowych. Wsparcie Engave obejmuje też doradztwo w doborze optymalnych rozwiązań integracyjnych, architektury środowiska, a także wykorzystania dodatkowych usług. Klientów wspieramy także w zakresie wyboru niezbędnych rozwiązań stanowiących uzupełnienie dla posiadanych już rozwiązań, o ile są one niezbędne.

consulting IT

W oparciu o rozbudowany zespół specjalistów dysponujących zróżnicowanymi kompetencjami świadczymy też usługi outsourcingu kadr IT. Zapewniamy też usługi wsparcia w planowaniu, zarządzaniu oraz działaniach operacyjnych towarzyszących realizacji projektów IT, co pozwala na odciążenie lokalnego zespołu, a dzięki zaangażowaniu osób spoza organizacji umożliwia także zwiększenie efektywność realizowanych prac.

Skontaktuj się z nami
skalowanie rozwiązań IT

Nowe możliwości otwiera też wykorzystanie na szeroką skalę wirtualizacji serwerów, pamięci masowych, aplikacji, stacji roboczych i sieci. Źródłem oszczędności okazuje się też konsolidacja rozwiązań funkcjonujących w poszczególnych warstwach środowisk IT.

Arrow Up

Jako wyspecjalizowany dostawca usług IT zapewniamy wsparcie w projektach związanych z konsolidacją i wirtualizacją serwerów, pamięci masowych oraz sieci. Realizujemy także projekty z zakresu wirtualizacji stacji roboczych. Stawiamy na rozwiązania pozwalające w równomierny i efektywny sposób wykorzystać posiadane zasoby IT z uwzględnieniem ograniczeń dostępnej infrastruktury oraz oczekiwań użytkowników biznesowych.

Projekty konsolidacyjne pozwalają na stworzenie wspólnej puli zasobów IT, opartej na wielu odrębnych rozwiązaniach sprzętowej, a co za tym idzie – umożliwiają istotne zmniejszenie ograniczeń związanych z tradycyjnym, silosowym podejściem do infrastruktury IT. Zastosowanie technologii wirtualizacji poszczególnych jej warstw daje możliwość optymalnego użycia zasobów w sposób dostosowany do bieżących wymagań, pozwala na precyzyjne rozliczanie kosztów wykorzystanych zasobów między użytkownikami, upraszcza i konsoliduje procesy administracyjne, a także – otwiera drogę do kompleksowej automatyzacji funkcjonowania środowisk IT.

Jako element optymalizacji wykorzystania zasobów IT świadczymy też usługi z zakresu inwentaryzacji infrastruktury centrów danych, a także usługi wizualizacji oraz bieżącego monitoringu funkcjonowania serwerowni, działania infrastruktury oraz jakości realizowanych za jej pośrednictwem usług.

Skontaktuj się z nami

Dużym potencjałem w zakresie optymalizacji stopnia wykorzystania dostępnych już w firmie zasobów IT dysponuje też model prywatnej chmury obliczeniowej. Zastosowanie tej koncepcji pozwala na wykorzystanie w pełni posiadanej infrastruktury, umożliwia uproszczenie zadań administracyjnych, a jednocześnie eliminuje wiele – typowych dla klasycznej architektury środowisk IT – ograniczeń w zakresie swobody wykorzystania zasobów.

DoubleCloud -bezpieczeństwo danych obsługa IT
Arrow Up

Oferta Engave obejmuje kompleksowe usługi z zakresu projektowania, budowy oraz utrzymania nowoczesnych środowisk chmury obliczeniowej opartych na lokalnej infrastrukturze klienta, usługach zewnętrznych dostawców i modelach hybrydowych.

zdalne sterowanie

Proponujemy też usługi oparte na autorskiej platformie chmurowej Engave – DoubleCloud m.in. na potrzeby środowisk deweloperskich i testowych. W ramach DoubleCloud oferujemy możliwość odtworzenia całego środowiska produkcyjnego wraz z rzeczywistymi powiązaniami oraz integracjami pomiędzy wszystkimi elementami infrastruktury. Tego typu środowisko stanowi gotową platformę do pracy dla zespołów rozwoju oprogramowania, przy zachowaniu możliwości modyfikowania konfiguracji środowiska IT.

Skontaktuj się z nami
obsługa informatyczna

Istotny wpływ na koszty funkcjonowania środowisk IT mają usługi serwisowe, utrzymaniowe, a także opłaty licencyjne. Na bazie posiadanych kompetencji jesteśmy w stanie zaproponować alternatywne usługi serwisowe, kompleksowe wsparcie w utrzymaniu posiadanych rozwiązań, a także usługi optymalizacji kosztów posiadanych licencji, w tym audytu legalności oprogramowania. Kompleksowo realizujemy także projekty migracji i modernizacji środowisk IT.

Arrow Up

Engave jest w stanie zapewnić kompleksową opiekę serwisową dla praktycznie wszystkich oferowanych na rynku rozwiązań sprzętowych.

Dysponujemy własnym zespołem serwisantów i magazynem części zamiennych. Daje to nam możliwość zapewnienia wysokiego poziomu obsługi oraz krótkich czasów reakcji na zgłoszenia w sposób często niezależny od producentów rozwiązań i przy zdecydowanie niższych kosztach opieki serwisowej.

W ramach jednej umowy serwisowej jesteśmy w stanie obsługiwać sprzęt wielu marek, zapewniając tym samym jeden punkt kontaktu oraz spójne warunki serwisu. Klientom proponujemy też współpracę na zasadach ramowych, zakładających przejrzysty model rozliczeń oraz naliczanie opłat serwisowych tylko za faktycznie dokonane naprawy przy zapewnieniu określonych warunków SLA.

Mówiąc o modernizacji środowisk IT nie wolno zapominać o konieczności zestawienia posiadanych rozwiązań sprzętowych z zasadami licencjonowania wykorzystywanych rozwiązań aplikacyjnych. Znajomość reguł licencjonowania poszczególnych aplikacji i środowisk bazodanowych umożliwia też optymalizację kosztów związanych z rozwojem infrastruktury IT. W wielu przypadkach chęć wykorzystania możliwości nowo zakupionego serwera wymagać będzie zakupu dodatkowych licencji oprogramowania. Stanowią one koszty, które są często pomijane na etapie analizy przedwdrożeniowej. Koszty te są możliwe do uniknięcia w przypadku wyboru alternatywnych sposobów zwiększenia wydajności infrastruktury serwerowej, jak np. poprzez zakup dedykowanych kart rozszerzeń lub zastosowanie szybszych procesorów.

Podstawą świadczonych przez Engave usług wsparcia w tym obszarze jest kompleksowy audyt posiadanych licencji, faktycznie wykorzystywanego oprogramowania oraz krytycznych komponentów aplikacyjnych.

Analiza użytkowanych w firmie aplikacji, baz danych oraz innych komponentów środowiska aplikacyjnego nabiera dodatkowego znaczenia w kontekście oceny legalności ich wykorzystania na potrzeby audytów realizowanych przed producentów oprogramowania biznesowego.

Sposobem na usprawnienia w obszarze wykorzystania posiadanych już zasobów IT, a także niezbędnego – w obliczu opartych na nowych technologiach zmian gospodarczych – zwiększenia dynamiki procesów z obszaru IT jest modernizacja struktur operacyjnych.

Rozwiń

Optymalizacja, utrzymanie i serwis

envelope_blue envelope_orange envelope_orange_2

Skontaktuj się z nami

Ustawienia Prywatności

Statystyka

Pliki cookies wykorzystywane w celu analizy ruchu na stronie za pomocą Google Analytics

_gat,_ga,_gaid

Dostosowanie strony

Pliki cookies wykorzystywane w celu dostosowania strony do potrzeb użytkownika, na przykład zapis języka strony.

pll_language,welcomePopup,wp-saving-post,wp-settings-time-2,wp-settings-2

Potwierdź zamknięcie konta

Państwa konto zostanie zamknięte a wszystkie dane zostaną trwale usunięte bez możliwości ich odzyskania. Czy są Państwo pewni tej decyzji?