Engave

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies witryn Engave S.A.

Definicje

Engave – Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000704729.

Witryna – Strona internetowa, strona WWW – plik HTML udostępniony w Internecie przez serwer WWW.

Użytkownik – osoba odwiedzająca Witrynę prowadzoną przez Engave.Cel Polityki

Polityka obowiązuje w stosunku do wszystkich Witryn internetowych Engave, oraz innych Witryn prowadzonych przez Engave.

Niniejsza Polityka Prywatności określa rodzaj i sposób gromadzenia informacji na Witrynach Engave oraz cel ich sposób ich przetwarzania.

Engave S.A. deklaruje funkcjonowanie witryn Engave z najwyższą starannością, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami profesjonalizmu zawodowego, jak również zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności tymi, które chronią prywatność Użytkowników witryn internetowych:

 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1422 z późn. zm.
 3. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne t. j. Dz.U. z 2014 poz. 243 z późn. zm.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Oznacza to, że znamy publiczne adresy IP, z których Użytkownicy przeglądają treści informacyjne naszego serwisu. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Znamy również:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Biura nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika.

Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, w których to inne niż określone powyżej informacje dotyczące Użytkownika w tym dane osobowe będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia określonych informacji, w tym danych osobowych, oraz o celu ich wykorzystania. Użytkownik ma możliwość podjęcia dobrowolnej decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych. Nie mniej jednak udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie otrzymaniem informacji dotyczących realizacji usługi, zdarzenia określonych w ramach witryny Engave (np. otrzymanie informacji na temat produktu, organizowanego wydarzenia, oferty, pobranie demo; uruchomienie programu stażowego, procesu rekrutacji). Tym samym Użytkownik może zostać poproszony o wypełnienie i przesłanie formularza/ankiety, w których zostanie mu wyraźnie wskazane, jakiego rodzaju dane osobowe i w jakim celu będą gromadzone. Administratorem danych osobowych jest Engave.

W sytuacji, w której Użytkownik ujawni w formularzu/ankiecie dane osobowe osoby trzeciej, uznaje się, iż Użytkownik ten dysponuje stosownym zezwoleniem tej osoby, której dane ujawnił.

Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu jak i prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych. Niezależnie od powyższego Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo do żądania zaprzestania przetwarzania – usunięcia jego danych osobowych, forma złożenia tego żądania podana jest przy zbieraniu tych danych.

Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych w ramach Witryn, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.

Dokładamy starań, aby zabezpieczyć dane osobowe przed niepożądanym ujawnieniem. W tym celu stosujemy następujące zabezpieczenia:

 1. Wszelkie dane osobowe przesyłane są za pomocą bezpiecznego protokołu SSL .
 2. Zebrane informacje o Użytkownikach są zabezpieczone przed dostępem niepowołanych osób. Osobami uprawnionymi do dostępu do tych danych i ich przetwarzania są odpowiednio przeszkoleni pracownicy i współpracownicy Engave.

Pliki cookie

Witryny Engave korzystają z tzw. cookies („ciasteczek”), czy też innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies, czyli informacji przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkowników odwiedzających Witryny. Cookies są automatycznie pobierane i wykorzystywane przez Witryny, przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem Użytkownika.

Witryny stosują cookies, w celu:

 • świadczenia usług,
 • dostosowania zawartości Witryn do urządzenia końcowego Użytkownika, zapamiętywania indywidualnych ustawień Użytkownika i optymalizacji korzystania z Witryn,
 • poprawy bezpieczeństwa, poprzez kontrolę nadużyć w procesie korzystania z Witryn,
 • uzyskiwania zbiorczych, anonimowych danych statystycznych, aby ulepszać funkcjonalność Witryn,
 • utrzymania sesji Użytkownika (dotyczy Witryn z opcją logowania się Użytkowników), aby Użytkownik nie musiał, na każdej stronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła,
 • umożliwienia korzystania z podstawowych funkcjonalności Witryn (np. zapamiętywanie kolejno odwiedzanych stron w celu ich przywrócenia na “żądanie” Użytkownika)
 • reklamowym i marketingowym, aby dostosować do preferencji Użytkownika treści reklam oraz tekstów wyświetlanych na Witrynach Engave jak i poza nimi.

UWAGA: Pliki cookie w żaden sposób nie umożliwiają identyfikacji tożsamości Użytkownika, nie przetwarzają danych osobowych oraz nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.

W ramach Witryn Engave wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:

 • Sesyjne pliki cookie (tymczasowe) – przechowywane na urządzeniu Użytkownika jedynie w czasie korzystania z Witryn, czyli do momentu wylogowania, wyłączenia Witryny lub wyłączenia wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki,
 • Stałe pliki cookie – pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu zakończenia ich żywotności (czasu działania sparametryzowanego dla ciasteczka) lub do momentu usunięcia ich przez Użytkownika.

Ustawienia dotyczące plików cookie są indywidualne dla każdej przeglądarki internetowej. Warto wiedzieć, że opcją domyślną jest umożliwienie przyjmowania ciasteczek. Każdy użytkownik może jednak całkowicie wyłączyć tę opcję lub w pewnym stopniu ograniczyć przyjmowanie cookie na swoje urządzenie. Informujemy, że może to wpłynąć na wygodę użytkowania stron, a także spowodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, w taki sposób, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookie. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookie, ale może spowolnić działanie przeglądarki.

W celu łatwego zarządzania plikami cookie, należy wybrać preferowaną przeglądarkę i postępować zgodnie z instrukcjami:

 • Internet Explorer
 • Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Safari

Urządzenia mobilne:

 • Android
 • Windows Phone
 • Blackberry
 • IOS

Brak zmiany ustawień w zakresie cookie oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Engave będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

Udostępnianie witryn.

Witryny Engave mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Engave nie ma wpływu na prowadzoną przez te podmioty politykę prywatności ich stron internetowych i nie ponosi za nią odpowiedzialności.

PR i Marketing

Wszelkie informacje w tym dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w ramach witryn Engave oraz podane przy okazji udziału Użytkownika w różnego rodzaju spotkaniach organizowanych przez podmioty Engave mogą być wykorzystane do celów marketingowych i PR w ramach różnych akcji marketingowych prowadzonych przez podmioty Engave, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę. Zgoda Użytkownika jest równoznaczna z akceptacją otrzymywania informacji handlowych.

Rekrutacja

Poprzez witryny Engave może być prowadzony nabór nowych pracowników, stażystów, praktykantów, partnerów dla Engave. Pozyskane w ten sposób dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby rekrutacji w ramach obecnie prowadzonych jak i przyszłych procesów rekrutacyjnych. Wypełniając formularz rekrutacyjny, Użytkownik wyrażą zgodę na uczestniczenie w obecnym, jak i w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę „Engave S.A.” zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgoda ta dotyczy wszystkich dokumentów składanych w ramach procesów rekrutacyjnych.

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony prywatności: biuro@engave.pl

envelope_blue envelope_orange envelope_orange_2

Skontaktuj się z nami

Ustawienia Prywatności

Statystyka

Pliki cookies wykorzystywane w celu analizy ruchu na stronie za pomocą Google Analytics

_gat,_ga,_gaid

Dostosowanie strony

Pliki cookies wykorzystywane w celu dostosowania strony do potrzeb użytkownika, na przykład zapis języka strony.

pll_language,welcomePopup,wp-saving-post,wp-settings-time-2,wp-settings-2

Potwierdź zamknięcie konta

Państwa konto zostanie zamknięte a wszystkie dane zostaną trwale usunięte bez możliwości ich odzyskania. Czy są Państwo pewni tej decyzji?